Oprava brzdových strmeňov - postup


Otryskanie strmeňa
Otryskanie strmeňa

Brzdový strmeň je rozobraný a vyberie sa celý vnútorný agregát. Potom sa odliatok brzdiča otryská od hrdze.

Lakovanie strmeňa
Lakovanie strmeňa

Po otryskaní je celý odliatok strmeňa natretý špeciálnou farbou, aby odolával vplyvom vonkajšieho prostredia.

Kompletizácia strmeňa
Kompletizácia strmeňa

Potom sa celý vnútorný agregát vymení za nový a brzdový strmeň je tak kompletne zrepasovaný.